☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Adres i kontakt

 

Foto

PUP w Opocznie

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Armii Krajowej 2A
26-300 Opoczno
tel. centrala (44) 755-51-00 do 03
tel. fax: (44) 755-51-00 do 03 wew. 102, 103 
e-mail:
loop@praca.gov.pl
www.opoczno.praca.gov.pl


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 oraz na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z siedzibą w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych – iod@pupopoczno.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z:

- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- aktów wykonawczych do ww. ustaw

- innych aktów prawnych w których określone są zadania realizowane przez Urzędy Pracy

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator przekazuje te dane na podstawie przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisu prawa.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie i wynika z przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Wytworzył:
Jan Kaczorowski
Udostępnił:
Rafał Snochowski
(2007-07-02 13:24:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Podlak
(2018-07-30 12:18:06)
 
 
ilość odwiedzin: 268662

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X